Website Aanmelden
Image default
Vervoer en transport

De taximarkt in Breda

Is de ouderwetse taxi nog in trek ?

De taximarkt in Breda is door de jaren heen veel veranderd. Van torenhoge bedragen die zijn betaald voor de eerste vergunningen tot het afschaffen van de laatste examens die benodigd waren voor het kunnen beginnen van een taxibedrijf in Breda. De voor en tegenstanders van deze maatregelen zorgen op het internet en ver daarbuiten voor verhitte discussies. Bij het grote publiek is de keus voor openbaar vervoer inmiddels uitgebreid met uber en de go share scooters. Er schijnt maar geen eind te komen aan het aanbod voor deze vorm van vervoer. Dit zorgt wel voor de verdringing van de klassieke taxi in Breda bij de bestaande vervoersmarkt.

Bestaansrecht voor de taxibranche.

Kunnen taxichauffeurs nog wel hun brood verdienen met het uitgebreide aanbod aan vervoer in de huidige taximarkt. De taxibedrijven zien het groeiende aanbod van deze nieuwe vormen van vervoer met lede ogen aan. Het is niet alleen de nieuwe vervoersvormen wat de bestaande klanten doet slinken maar ook de verhoogde toename van nieuwe taxichauffeurs die niks met de dienstverlening hebben en alleen willen profiteren van eventuele lange ritten die ze kunnen scoren. Er is een grote verandering nodig in de taxibranche die deze tendens moet keren. Sommige taxichauffeurs die pleitten voor het herinvoeren van de 5 examens die benodigd waren voor het verkrijgen van de vergunning. Anderen zijn voor strengere maatregelen en toezicht op de lokale taxistandplaatsen. En weer anderen die pleitten voor allebei.

De taxivijver.

De vijver waar de taxichauffeurs in visten word steeds kleiner en het aantal vissers groter. Je hoeft dus geen wiskundige te zijn om te zien dat de toekomst voor de klassieke taxichauffeur niet zo vanzelfsprekend meer is. Of er nog sprake is van een eerlijk speelveld valt te betwisten. Wel ligt er voor de landelijke en lokale overheid een belangrijke rol klaar om in te grijpen als veel taxiondernemers dreigen te stoppen. Want dit zou veel werklozen cijfers veroorzaken en dat heeft weer effect op de economie, zowel lokaal als landelijk.