Projectleider Gebiedsontwikkeling

Over de functie

Als projectmanager regionale ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor (gemeentelijke) ruimtevaart (grondexploitatie) projecten in (toekomstige) woningbouw en bedrijventerreinen (of gemeentelijke investeringsprojecten zoals onderwijsgebouwen). Deze projecten bevinden zich in verschillende fasen, van de verkennende haalbaarheidsfase tot de reeds gestarte projecten kunnen variëren.

  • Je werkt in een geïntegreerd projectteam en werkt samen met ontwikkelaars en bedrijven, plattelandsteams, ondernemers en bewoners om dit doel te bereiken. U kunt het projectbudget van het project beheren en aanpassen waar en wanneer u het nodig heeft. Op basis van volledigheid blijf je deelnemen aan de actieve deelname van partners en collega’s.
  • Moet openstaan ​​voor de omgeving, bewoners, gebruikers en administratieve afdelingen. Met deze instelling kun je de kansen en mogelijkheden van innovatie voorspellen en het proces monitoren en faciliteren.
  • Je bent verantwoordelijk voor strategisch advies over vraagstukken die met de gemeente te maken hebben.

De functievereisten

  • Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond
  • Je hebt expertise in grondexploitatie, ruimtelijke ordening en vastgoedontwikkeling
  • Als projectmanager heb je de ervaring en zin om te overleggen met partners in de vastgoedsector, de samenleving, bewoners en ondernemers
  • Je gebruikt je eigen kracht als schakel en hebt een ontwikkelde politieke managementrelatie
  • Uitkomstgerichtheid is uw kenmerk, evenals uw gevoeligheid voor de omgeving en de belangen van derden
  • Bekend zijn met geplande economie heeft de voorkeur.

Over de organisatie

In de gemeente hebben ze geen afdelingen, geen managers en geen functies. Door de rolverandering vullen de gemeenten gezamenlijk de taak uit om zelfsturend en zelfvoorzienend vanuit de samenleving de gemeente binnen te komen. Gemeenten zijn daardoor beter in staat hun organisatie en werkwijze aan te passen aan de eisen die de samenleving aan hen stelt en hoe deze problemen veranderen. De meerwaarde vertaalt zich meer in samenwerking met bewoners dan in samenwerking met bewoners. De gemeente is van mening dat ze door deze manier van werken en organiseren meer gebruik kunnen maken van alle kwaliteiten van hun medewerkers. De culturele kenmerken van de organisatie zijn om medewerkers voldoende ruimte (eigenaarschap), informele sfeer en korte communicatiekanalen te bieden. Je onderhoudt nauw contact met de overheid en politieke afdelingen. 

Twee projectmanagers in het team vertrekken, wat betekent dat de gemeente op zoek is naar ervaren projectmanagers. Bij renovatie, woningverdeling en pps-bouw doen zich diverse knelpunten voor. Bovendien moeten er stappen worden gezet voor toekomstige regionale ontwikkeling. De gemeente moet samen met het dorp en het centrum een ​​strategische positie innemen in haar interne ontwikkeling. De projectmanager regionale ontwikkeling werkt nauw samen met de procesmanager / strategisch adviseur en een andere projectmanager regionale ontwikkeling.

Het aanbod

Deze functie werkt gemiddeld 36 uur per week. Daarnaast is de functie afhankelijk van je ervaring (tot 69.768 euro bruto, op basis van 36 uur). Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Je werkt in een mobiele organisatie met zelfmanagementcapaciteiten en daardoor vrijwel geen hiërarchie. Je krijgt zoveel mogelijk kansen om “oefenen van buitenaf” in praktijk te brengen. Afhankelijk van je talenten en ambities word je gemotiveerd om je capaciteiten verder te ontwikkelen en kun je voldoen aan de behoefte van de gemeente om te functioneren.

Met een ‘persoonlijk keuzebudget’ (17,05% van het totale jaarsalaris) kun je maandelijks een deel van de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering krijgen. U kunt een vast bedrag betalen, of u kunt er fietsen of extra vakanties mee kopen. Het zwangerschapsverlof wordt gedeeltelijk betaald door de gemeentelijke overheid. Bodegraven-Reeuwijk heeft flexibele werktijden en kan thuis werken.

https://nl.nieuwejobs.com/job/q/projecten.html