Op deze manier is dyslexie bij een kind effectief te behandelen

Websiteaanmelden

Als ouder is het verstandig om dyslexie bij kinderen te laten behandelen. Vooral later plukt uw kind hier de vruchten van. Heeft u het idee dat uw kind minder goed meekomt op school, maar vindt u het lastig om de oorzaak te achterhalen? Schakel dan Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in om uw kind te testen op dyslexie en hem of haar eventueel te behandelen. Allereerst wordt er een onderzoek uitgevoerd dat gericht is op het technisch en begrijpend lezen in combinatie met spelling en grammatica. Aan de hand van dit onderzoek wordt het niveau bepaald en kan er eventueel een diagnose worden gegeven. Na de diagnose schakelt u de specialist ook in voor het behandelen van dyslexie, die samen met school een professioneel behandelingsplan opstelt voor uw kind.

Wat is dyslexie en hoe kunt u het behandelen?

Een goede ontwikkeling van uw kind, begint bij het behandelen van dyslexie. Daar zijn verschillende redenen voor. Heeft u al langere tijd het idee dat uw zoon of dochter het niveau van school niet kan bijhouden? Maar heeft u geen idee wat de oorzaak hiervan is? Schakel Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in voor een deskundig onderzoek. Bij dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate uw kind dyslexie heeft, hierna wordt overgegaan tot het behandelen hiervan. Dyslexie houdt in dat uw kind over (ruim)voldoende intelligentie beschikt, maar dat technisch lezen en/of spelling toch vaak moeizaam gaat. Dankzij de juiste behandeling van de specialist weet u zeker dat uw kind op latere leeftijd zo min mogelijk hinder ondervindt en hij of zij kan gaan studeren.

Betrek de school bij de dyslexie van uw kind en het behandelen hiervan

Het kan voorkomen dat uw kind achterblijft op zijn klasgenoten. Is dit het geval? Dan is er nog geen man overboord, mits u hulp inschakelt. Is het bij uw zoon of dochter duidelijk dat taal een moeilijk facet is waar hij of zij dagelijks moeite mee heeft? De kans is dan groot dat uw zoon of dochter dyslexie heeft, maar hoe en waar laat u dit behandelen? Hier schakelt u een specialist voor in, zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal. Samen met de school van uw kind en de specialist wordt er gewerkt aan een behandelingsplan. Hierbij is het van belang dat de docenten de voortgang van uw kind nauwlettend in de gaten houden. Uiteraard speelt u ook een grote rol in het proces: u bent de verbindende factor tussen alle partijen en uw kind.