Alles over anciënniteit

wat is anciënniteit

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn nieuwe personeel?

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de veronderstelling om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u daarop te maken met het opzeggingstermijnDaarin spelen een groot aantal aspecten een rolzo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde onderneming. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, reces, rechten, verplichtingen,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de organisatie, de instelling,…

Stel dat u overstapt naar een nieuwe werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al vele jaren voor hetzelfde onderneming werkt. Een nieuw bedrijfkersverse energie, nieuwe prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit daarop? Bent u in staat dit mee te nemen naar een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel talloze jaren hard voor gewerkt.

Het traject

Het traject van outplacement in drie simpele stappen toegelicht:

Je bent net ontslagen door uw personeelslid en dat kan zwaar vallen voor een personeelDaarom moet je ook als eerste het ontslag verwerken en verhaal verkrijgenDaarnaast wordt er met u samen gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit moment en wordt uw toestand op dit moment duidelijk geschetst.

Verwerk van het ontslag

Persoonlijke groei

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en medewerker niet meer gezamenlijk overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en werknemer niet perfect is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming faillissement gaat en dat de medewerker of talrijke weeknemers zonder werk komen te zittenOok bezuinigingen horen bij ditdaarnaast wel collectief ontslag genoemd.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde leeftijd bereikt daarop heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder vervolgens de helft heeft als inhoud van een voltijdse personeelslid Wanneer je na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet bereikbaar moet zijn voor de markt.

Collectief dienstbeëindiging

10 werknemers van een organisatie die meer hierna 20 werknemers heeft en minder hierna honderd werknemers in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief ontslag steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging als meerdere werknemers binnen 60 dagen worden ontslagen en:

10% van de werknemers bij een onderneming waar op zijn minst 100 en maximaal 300 mensen in een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer richting een kersverse baan Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer vervolgens 30 jaar geleden ontworpen in Amerika En dan kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landenOnderwijl is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige stelselAls je ontslagen wordt vervolgens kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgtVerwerken van het ontslag, Het ontdekken van willen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Kersverse eenheidsstatuut

 

 

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als medewerker zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Voor meer info : Klik hier….